Naše dejavnosti

Glavno vodilo vseh zaposlenih v posvetovalnici je pomagati ljudem v stiski in jim pomagati do kvalitetnega življenja. Delo v posvetovalnici bo temeljilo na njenem temeljnem poslanstvu – individualnem svetovanju.

Naloga strokovnih delavcev posvetovalnice je, da odkrivamo in prepoznavamo težave otrok in mladostnikov in pomagamo pri odkrivanju in prepoznavanju otrokovih močnih področij, varovalnih dejavnikov in interesov. Pri svojem delu nudenja pomoči otrokom s posebnimi potrebami se držimo načela celostnega pristopa, interdisciplinarnosti, partnerskega sodelovanja s šolami, odkrivanja in spodbujanja močnih področij, akcije in samozagovorništva, postavljanja optimalnih izzivov, odgovornosti in načrtovanja, vrednotenja, dolgoročne usmerjenosti in podobno…