Šola za starše

Zloženka Šola za starše

Mateja Petric, direktorica/ univ. dipl. pedagoginja

TEME lahko izberete na šoli, lahko jih določimo skupaj, lahko pa se odločite na osnovi ponujenih naslovov:

1. Ohranjati dobre odnose v družini in negovati vrednote, ki v življenju štejejo

Odnosna kompetenca je pogoj za uspešno vzgojo in dobre medsebojne odnose: kompetentni starši – kompetenten otrok

Delavnica:
Se v družini dovolj poznamo med seboj?
Povezovalne in razdiralne navade v družini

2. Bodite ljubeči, a dosledni in zahtevni starši

Otroci in starši med prijateljstvom in avtoriteto

Delavnica:
Kako dobro postavljamo meje svojemu otroku?
Kaj lahko storimo starši namesto kaznovanja?

3. Pogovarjamo se tako, da se bomo slišali in razumeli, kajti dobra komunikacija lahko v družini dela čudeže

Otroci bi se pogovarjali, če bi se imeli s kom…

Delavnica:
Kakšne načine komunikacije obvladujemo v družini?

4. Spodbujanje samostojnosti in odgovornosti pri otrocih

Delajmo z otrokom in ne namesto njega…

Delavnica:
Delavne/učne navade naših otrok in njihove razvade

5. Otrok je uspešen, kadar verjame in zaupa vase

Oblikovanje otrokove identitete, spodbujanje in razvijanje samopodobe

Delavnica:
Podobnost starševske in otrokove samopodobe

6. Prepoznavanje čustev in ravnanje z njimi

Nobeno čustvo ni napačno, napačna so le vedenja
Nerazumevajoči odzivi na otrokova čustva in probleme

Delavnica:
Prepoznavanje in obvladovanje čustev – lastnih in otrokovih