Šola za starše

Zloženka Šola za starše

Mateja Petric, direktorica/ univ. dipl. pedagoginja

TEME lahko izberete na šoli, lahko jih določimo skupaj, lahko pa se odločite na osnovi ponujenih naslovov:

1. Ohranjati dobre odnose v družini in negovati vrednote, ki v življenju štejejo

Odnosna kompetenca je pogoj za uspešno vzgojo in dobre medsebojne odnose: kompetentni starši – kompetenten otrok

Delavnica:
Se v družini dovolj poznamo med seboj?
Povezovalne in razdiralne navade v družini

2. Bodite ljubeči, a dosledni in zahtevni starši

Otroci in starši med prijateljstvom in avtoriteto

Delavnica:
Kako dobro postavljamo meje svojemu otroku?
Kaj lahko storimo starši namesto kaznovanja?

3. Pogovarjamo se tako, da se bomo slišali in razumeli, kajti dobra komunikacija lahko v družini dela čudeže

Otroci bi se pogovarjali, če bi se imeli s kom…

Delavnica:
Kakšne načine komunikacije obvladujemo v družini?

4. Spodbujanje samostojnosti in odgovornosti pri otrocih

Delajmo z otrokom in ne namesto njega…

Delavnica:
Delavne/učne navade naših otrok in njihove razvade

5. Otrok je uspešen, kadar verjame in zaupa vase

Oblikovanje otrokove identitete, spodbujanje in razvijanje samopodobe

Delavnica:
Podobnost starševske in otrokove samopodobe

6. Prepoznavanje čustev in ravnanje z njimi

Nobeno čustvo ni napačno, napačna so le vedenja
Nerazumevajoči odzivi na otrokova čustva in probleme

Delavnica:
Prepoznavanje in obvladovanje čustev – lastnih in otrokovih

Irena Mohorović, univ. dipl. psihologinja

Izberete lahko tudi katerokoli vsebino iz predavanj za starše ali pa predlagate svojo temo.

1. Vpliv medijev na otroka – opažanja v praksi

Danes smo zasuti z množičnimi mediji in informacijami, zato se moramo naučiti, kako ustrezno izbirati med njimi. Otroci namreč potrebujejo trdno vodstvo pri izbiri ustreznih vsebin in časa, ki ga namenjajo medijem.

DELAVNICA: Preverimo svojo medijsko pismenost in odnos do različnih množičnih medijev ter ozavestimo moč, ki jo imajo mediji na nas in otroka.

2. Otroci potrebujejo starševsko avtoriteto in vodenje

Ko se naša pričakovanja do otroka ne ujemajo z zahtevami, ki jih postavljamo otroku. Pomen ustreznega odziva staršev, ko otroci prestopajo meje oz.kršijo pravila.

DELAVNICA: Kakšen je naš vzgojni stil; katere so njegove pomanjkljivosti in prednosti?

3. Vzgoja otroka in mladostnika

Pomen vzgoje na otrokovi poti k odraslosti. Otroci odraščajo in se spreminjajo. Kaj pa starši, znamo prilagajati svojo vlogo in vzgojo otrokovi starosti?

DELAVNICA: Kakšni starši smo, kako vzgajamo?

4. Pot  do uspeha nadarjenih otrok

Kaj pomeni biti nadarjen; nadarjenost in uspešnost; pomen razvijanja dobrih delovnih navad tudi pri nadarjenih otrocih; vloga staršev pri razvijanju socialno čustvenih sposobnosti in  spodbujanju ustvarjalnosti pri otroku.

DELAVNICA: Kako dobro starši poznamo področja otrokove nadarjenosti ter njegova šibkejša področja in na kaj pogosto pozabljamo pri vzgoji nadarjenih otrok?