Nadarjeni

Identifikacija nadarjenih

S šolami, ki nimajo svoje psihološke službe, psihologinja Posvetovalnice za učence in starše sodeluje pri uresničevanju Koncepta za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni šoli (1999) in sicer izvaja psihološki del identifikacije že evidentiranih nadarjenih učencev.

Izvedba zajema:

  1. Izbiro ustreznih testov sposobnosti in ustvarjalnosti.
  2. Izvedbo testiranja – skupinsko ali individualno.
  3. Psihološko oceno rezultatov.
  4. Poročilo o rezultatih za vsakega učenca.
  5. Posredovanje oz. interpretacijo rezultatov na šoli.