Pomoč otrokom in mladostnikom

Otroci in mladostniki se pogosto znajdejo v situacijah, ki so jim sami težko kos. Njihova številna vprašanja, pomisleke, dileme, stiske in negotove situacije jim pomagamo reševati strokovni delavci Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto. Pripravljeni smo prisluhniti in pomagati otrokom in mladostnikom:

 • s težavami na področju učenja;
 • s specifičnimi učnimi težavami na področju branja, pisanja, računanja…;
 • s splošnimi ali specifičnimi težavami na področju motorike, spanja, hranjenja, izločanja…
 • ki se težko zberejo, slabše pomnijo, hitro pozabljajo;
 • ki so nemirni, preveč živahni;
 • ki težko obvladujejo svoje vedenje;
 • ki so boječi, jih je česa strah;
 • ki so osamljeni, težko najdejo stik z drugimi;
 • ki so doživeli hudo travmo…
 • ki zaidejo v razne stiske;
 • ki so premalo samozavestni;
 • ki se ne razumejo s starši in jih starši ne razumejo;
 • ki so zašli v slabo družbo…

Skupaj z otroci in mladostniki iščemo in soustvarjamo poti do rešitev. Včasih zares ni potrebno veliko, da je svet videti lepše…