Maja Cvetan
univ.dipl. socialna pedagoginja

telefon: 07 3934-425
e-pošta: Maja.Cvetan@guest.arnes.si

  • diagnostično in svetovalno delo z otroki in mladostniki ter njihovimi starši
  • pomoč pri reševanju osebnostnih stisk in socialnih težav
  • pomoč pri učnih težavah
  • skupinsko delo s starši (vzgojna vprašanja, učne težave, krepitev starševske vloge…)
  • svetovanje in pomoč otrokom in mladostnikom s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami
  • svetovalno delo z družinami
  • priprava in izvajanje predvanj za učitelje, starše in strokovne delavce
  • izvajanje delavnic za otroke in mladostnike (razvijanje pozitivnega samovrednotenja, učenje učenja, kvalitetno preživljanje prostega časa…)
  • svetovalno delo z učitelji, vzgojitelji in starši
  • organizacija in vodenje prostovoljnega dela

Predavanja za starše

Predavanja za strokovne delavce