Seminarji za strokovne delavce

 

1. Kako sodelovati in soustvarjati z zahtevnimi in motečimi učenci / dijaki in starši?
 • Je v sodobnem času motečega in nemirnega vedenja vedno več?
 • Kje tičijovzroki za moteče in nemirno vedenje?
 • Odnosna kompetenca je pogoj za uspešno sodelovanje in dobre medsebojne odnose

Modifikacija motečega vedenja pri otrocih in mladostnikih

 • »težavni« otroci – tipi motečegaotroka
 • vzroki za otrokovo »težavno« vedenje
 • razvojno rizičnidejavniki
 • strategije preživetja in prilagoditev, ki jih uporabljajo “težavni” otroci
 • tehnike za neškodljivo ravnanje z motečim vedenjem
 • sodelovanje s starši

Izvajalka: Mateja Petric

2.  RESTITUCIJA  in MEDIACIJA kot vzgojna postopka
 • preobrazba discipline v šolah
 • restitucija in mediacija: opredelitev pojmov
 • pomen in vloga restitucije in mediacije
 • izkušnje iz šolske mediacije: primeri iz prakse
 • pravice spremljajo tudi obveznosti in odgovornosti

Učinkovito reševanje konfliktov

 • prvine dobre komunikacije med učitelji, starši in otroki
 • ozaveščanje in obvladovanje celostnega vedenja
 • prepoznavanje lastnih in otrokovih potreb in pričakovanj
 • vrste učinkovitih in neučinkovitih sporočil
 • pomen mediacije pri razreševanju konflitnih situacij

Izvajalka: Mateja Petric

3. Prepoznavanje in diagnosticiranje SUT: specifičnih učnih težav
 • definicija in vrsta SUT
 • diagnostični intervju pri prepoznavanju specifičnih učnih težav
 • elementi za prilagajanje otrokom s posebnimi potrebami
 • prednosti in pomanjkljivosti inkluzije skozi prakso
 • učinkovita DSP za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Prilagajanje pisnih gradiv za otroke in mladostnike s specifičnimi učnimi težavami

 • prilagajanje načina izvajanja učnega procesa
 • možnosti modificiranja učnega gradiva
 • načini prilagajanja pisnih gradiv
 • prilagojeno preverjanje in ocenjevanje
 • konkretni primeri prilagoditev pisnih gradiv

Izvajalka: Mateja Petric