Prostovoljci

V Posvetovalnici za učence in starše je delo s prostovoljci že ustaljena praksa. Prostovoljno delo v posvetovalnici pomeni nudenje učne pomoči in druženje z učenci, strankami naše posvetovalnice.

Prostovoljci – dijaki srednjih šol, študentje in odrasli z otroki preživijo prijetno uro na teden in otrokom omogočajo pridobivanje pozitivnih izkušenj.

Med šolskim letom za prostovoljce v sodelovanju s timom mentorjev prostovoljnega dela dolenjske regije organiziramo redne supervizijske sestanke, družabna srečanja in strokovna izobraževanja.

Če želite postati prostovoljec ali prostovoljka v posvetovalnici, pokličite na tel. št. 07/393-44-25.