Predavanja za strokovne delavce

 

1. Kako (pre)živeti in (so)ustvarjati z otroki z vedenjskimi, s čustvenimi in socialnimi težavami
 • kdaj in zakaj postanejo otroci težavni
 • strategije preživetja in prilagoditev, ki jih uporabljajo težavni otroci
 • tehnike za neškodljivo ravnanje z motečim vedenjem
 • kaj težavni otroci najbolj potrebujejo
 • modifikacija motečega vedenja
2. Preobrazba discipline v šolah: restitucija in mediacija kot vzgojna postopka
 • kako uvesti v šolo red in disciplino
 • pomen in vloga restitucije in mediacije v šoli
 • pravice spremljajo odgovornost in obveznost
3. Učitelji/vzgojitelji in starši v sodelovanju in dialogu postanejo soustvarjalci otrokove vzgojne poti
 • temeljne veščine komuniciranja in kreiranja dobrih medsebojnih odnosov
 • pričakovanja staršev –  pričakovanj učiteljev
 • pravila in načela medsebojnega sodelovanja s starši
 • primeri dobrega in uspešnega sodelovanja s starši
4. Pomen branja v otrokovem razvoju in funkcioniranju – bralne učne strategije v procesu učenja
 • kako otroke učiti in jih tudi naučiti spretnosti učenja
 • značilnosti strateškega učenja
 • zapiski in izpiski kot organizacijska strategija pri učenju
 • predstavitev nekaterih najpogostejših in najprimernejših učnih strategij
5. Prepoznavanje, razumevanje in sprejemanje različnih učnih težav pri otrocih
 • prepoznavanje in ustrezno diagnosticiranje splošnih in /ali specifičnih učnih težav
 • načini prilagajanja načina izvajanja učnega procesa
 • možnosti modificiranja učnega gradiva in prilagajanja preverjanja in ocenjevanja
6. Otrokov celostni razvoj vpliva na njegovo celostno funkcioniranje
 • kritična obdobja v otrokovem razvoju
 • prepoznavanje in zadovoljevanje potreb
 • otrokova zrelost v povezavi z otrokovo starostjo
 • kdo/kaj vse vpliva na otrokovo vedenje, ki je vselej celostno
7. Pomen in namen domačih nalog: domače naloge med obveznostjo, izzivom in odgovornostjo
 • domače naloge imajo različno funkcijo (izobraževalno, didaktično, vzgojno)
 • namen in cilji domačih nalog
 • vrste domačih nalog
 • domače naloge pomagajo pri razvijanju številnih lastnosti in vrednot
8. Izgorelost pedagoških delavcev: kako jo prepoznati in se zaščititi pred njo?
 • kdo izgoreva in zakaj
 • izgorevanje in stres
 • vzroki za izgorelost
 • znaki izgorelosti
 • preventiva izgorelosti
9. Avtoriteta – potreba in/ali nuja?
 • vloga in pomen avtoritete za zdrav otrokov razvoj
 • razlika med avtoritarnostjo in avtoritativnostjo
 • avtoriteta se zrcali skozi odnos in ne skozi moč
10. Ali smo v vrtcih in šolah dovolj občutljivi za nasilne pojave in različne oblike odvisnosti
 • vrste nasilja med in nad otroki
 • kdaj in zakaj (lahko) otrok postane odvisen od nečesa, nekoga…
 • kaj lahko naredi družina in kaj šola za varen otrokov razvoj
11. Razvajen in razpuščen otrok  se razlikuje od hiperaktivnega otroka (otroka z ADHD)
 • razločevanje in ustrezno diagnosticiranje otrokovih težav in /ali motenj
 • vedenje razvajenih in hiperaktivnih otrok je zelo podobno, vzgojni pristopi pa so zelo različni
 • značilnosti razvajenega otroka in značilnosti otrok z motnjo ADHD
12. Čustva so včasih težko obvladljiva: naučimo se jih prepoznati, jih sprejemati in ravnati z njimi
 • nobeno čustvo ni napačno, napačna so le vedenja
 • obvladovanje lastnih in otrokovih čustev
 • razlogi za čustvene težave in odzivi otrok s čustvenimi težavami
 • nerazumevajoči odzivi na otrokova čustva in težave

 

Milanka Rantah, prof. defektologije

 1. Motnja avtističnega spektra: avtizem, aspergerjev sindrom
 • Kaj povzroči avtizem?
 • Prvi prepoznavni znaki
 • Značilno vedenje otrok z avtizmom in   aspergerjevim sindromom
 • Nasveti, pomoč in prilagoditve z učenci in predšolskimi otroki z motnjami avtističnega spektra
 1. Specifične učne težave
 • Disleksija, disklakulija, disgrafija, disortografija, dispraksija
 • Značilnosti in prepoznavni znaki
 • Nasveti, pomoč in prilagoditve
 1. Motnja pozornosti in koncentracije
 • Značilnosti in prepoznavni znaki
 • Nasveti, pomoč in prilagoditve v razredu
 • Napotki in vaje za spodbujanje pozornosti