Svetovanje in pomoč

Svetovalna dejavnost je namenjena predšolskim otrokom, osnovnošolski populaciji, mladostnikom (srednješolcem, študentom) ter njihovim staršem oz. družinam in vzgojiteljem, učiteljem.

Svetovalna dejavnost vključuje diagnostiko, svetovanje, korekcijo, različne oblike razvijanja raznih spretnosti in veščin ter povezovanje z otrokovim oz. mladostnikovim okoljem (vrtci, šole, zavodi in drugo).

Nekateri otroci/mladostniki nas obiščejo zaradi manjših težav, posveta, ugotavljanja sposobnosti, diagnosticiranja specifičnih učnih težav, prepoznavanja težav na področju socializacije in komunikacije, psihosomatskih težav, drugi pa potrebujejo poleg že omenjenega, tudi dalj časa trajajoče svetovanje njim in staršem, dolgotrajno korekcijo različnih težav, individualno pomoč pri učenju, vodenje, stalno spodbujanje in podporo. Naše delo poteka v tesnem sodelovanju z otroki/mladostniki, z njihovimi starši in šolami – šolskimi svetovalnimi delavci in učitelji.

Pomagamo ustvariti izvirni delovni projekt pomoči (na področju učenja: učenje učenja, učnih strategij, korekcijske vaje… in prilagajanja metod in oblik dela v šoli in doma), soustvarjamo rešitve pri obvladovanju hiperaktivnosti in motenj čustvovanja in vedenja, reševanja konfliktnih situacij. Pomagamo pri razvijanju in oblikovanju socialnih in komunikacijskih veščin. V celotnem procesu obravnave nudimo družinam otrok in otrokom samim podporo, svetovanje in smo soustvarjalci pri iskanju njihovih optimalnih možnosti za funkcioniranje v šoli in doma.