Zaposleni

Mateja Petric

univ. dipl. pedagoginja – direktorica
07 3934-422
mateja.petric2@guest.arnes.si


Nina Žnidaršič

profesorica defektologije
07 3934-424
nina.znidarsic@guest.arnes.si


Brigita Udovč

tajnica in računovodja
07 3934-420
info@posvetovalnica.si


Irena Mohorovič

univ. dipl. psihologinja
07 3934-423
irena.mohorovic@guest.arnes.si


Sabina Dogenik

univ. dipl. socialna pedagoginja
07 3934-425
sabina.dogenik@guest.arnes.si