Predavanja za starše

Mateja Petric, direktorica/ univ. dipl. pedagoginja

 1. Starševstvo je lep, a odgovoren poklic
  1. starševsko poslanstvo je najlepše, a najtežje poslanstvo
  2. vzgajamo predvsem z lastni zgledom
  3. bodimo in ostanimo dobri (ne idealni) starši
 2. Pasti sodobnega starševstva
  1. med popustljivostjo in strogostjo
  2. razlika med otrokovimi željami in potrebami
  3. kvaliteten čas družinskega sobivanja
 3. Otroci potrebujejo ljubeče a zahtevne starše
  1. razvajajmo z ljubeznijo, omejujmo s pravili
  2. razlika med razvajenimi in razpuščenimi otroki
  3. jasne in dosledne meje nudijo varnost in spodbujajo disciplino
  4. zavedanje odgovornosti in posledic lastnih ravnanj
 4. Avtoriteta v vzgoji – potreba ali nuja?
  1. pomen in vloga avtoritete staršev/starejših na poti otrokovega odraščanja
  2. kako do lastne avtoritete
  3. razlika med avtoritativno in avtoritetno vzgojo
 5. Razvijanje in negovanje čuječnosti
  1. kaj čuječnost je
  2. čuječnost, odgovornost in prizanesljivost
  3. tehnike sproščanja in premagovanja stresa
 6. Delajmo z otrokom, ne namesto njega:
  1. naučimo otroka, da bo sam čim prej znal nositi svoj »nahrbtnik«
  2. razvoj organizacijskih in samoregulacijskih veščin
  3. dejavniki uspešnega učenja (metaučenje)
  4. vloga staršev pri otrokovih opravilih za šolo
 7. Domače naloge med obveznostjo, izzivom in odgovornostjo
  1. namen in cilji domačih nalog
  2. vloga staršev pri otrokovih domačih nalogah
  3. kdaj in katere domače naloge so najbolj prave
 8. Branje – dejavnik otrokove (ne)uspešnosti
  1. vpliv branja na otrokovo funkcioniranje v šoli
  2. koraki branja in bralne pismenosti
  3. branje kot osnova učenja – bralno učne strategije
  4. dejavnik bralne motivacije – beriva skupaj, potem pa sam…
 9. Kaj otrok zna in zmore, kaj pa mora?
  1. glavne značilnosti obdobij v  otrokovem razvoju
  2. dovolimo otroku, da odraste
  3. razlika med razvajenimi in razpuščenimi otroki
  4. odgovornost kot vrednota
 10. Pot do otrokove samostojnosti
  1. spodbujanje otrokove samostojnosti
  2. pot k samostojnosti je tlakovana s trmo in kljubovanjem…
  3. sprejemanje in zavedanje lastnih dolžnosti, obveznosti in nalog
 11. Vrste otrokove zrelosti ob vstopu v šolo
  1. celostni razvoj otroka
  2. spremljanje in ugotavljanje različnih vrst otrokove zrelosti
  3. spretnosti, značilnosti in vrednote, ki jih otrok potrebuje ob vstopu v šolo
 12. Občutljivost za nasilje in različnih oblik odvisnosti
  1. vrste nasilja med in nad otroki
  2. kdaj in zakaj (lahko) otrok postane odvisen od nečesa, nekoga…
  3. dolžnost odraslih je, da omogočimo otroku varno in zdravo otroštvo
 13. Vse je težko, predno postane lahko:
  1. spodbujanje otroka k premagovanju in obvladovanju stisk ob vstopu v šolo in ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo
  2. samospoštovanje in samozavest krepita otrokovo samopodobo
  3. razvijanje, spodbujanje in negovanje delovnih in učnih navad ter vrednot
 14. Otrok je uspešen, kadar verjame in zaupa vase
  1. pomen samozaupanja in samospoštovanja; sprejemanje in zavedanje
  2. dejavniki pozitivne in zdrave samopodobe
  3. zmagovalec je tisti, ki zaupa in verjame vase
 15. Medsebojni odnosi in komunikacija naj bodo živi in ne virtualni
  1. se v družini dovolj poznamo
  2. kvaliteta in kvantiteta skupaj preživetega časa
  3. veščine in vrline uspešnega komuniciranja
  4. značilnosti in spretnosti dobrih medsebojnih odnosov
 16. Skupni trenutki v družini so najdragocenejša popotnica za otroka
  1. čas, ki v družini največ šteje
  2. koliko se v družini sploh poznamo med seboj
  3. pomen skupnih opravil in družabnih iger za zdrav otrokov razvoj
  4. družabne igre, ki nas povezujejo
 17. Čustva so včasih težko obvladljiva: naučimo se jih prepoznati in jih sprejemati
  1. nobeno čustvo ni napačno, napačna so le vedenja
  2. nerazumevajoči odzivi na otrokova čustva in probleme
  3. odzivi otrok s čustvenimi težavami
 18. Medgeneracijsko učenje: otroci, starši in stari starši v sobivanju in soustvarjanju
  1. umetnost sobivanja več generacij
  2. zgledi vlečejo, izkušnje učijo
  3. modrosti starejših so pot do modrosti mlajših…

Milanka Rantah, prof. defektologije

 1. Motnja avtističnega spektra: avtizem, aspergerjev sindrom
 • Kaj povzroči avtizem?
 • Prvi prepoznavni znaki
 • Značilno vedenje otrok z avtizmom in   aspergerjevim sindromom
 • Nasveti, načini pomoči, ukrepanje
 1. Moj otrok ima težave pri učenju- specifične učne težave
 • Disleksija, disklakulija, disgrafija, disortografija, dispraksija
 • Značilnosti in prepoznavni znaki
 • Nasveti, pomoč, ukrepanje
 1. Motnja pozornosti in koncentracije
 • Značilnosti in prepoznavni znaki
 • Nasveti, pomoč in prilagoditve v razredu
 • Napotki in vaje za spodbujanje pozornosti