Kdo smo?

Vizitka zavoda

Ime zavoda: Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
Sedež zavoda: Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
Telefon: (07) 39 34 420
Faks: (07) 39 34 426
Davčna številka 99965941 (nismo zavezanec za DDV)
Matična številka 5981751000
TRR SI56 0110 0600 8344 739
 Elektronska pošta: posvetovalnica.zus@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.posvetovalnica.si

V Posvetovalnici za učence in starše je zaposlenih pet delavcev (psihologinja, pedagoginja, socialna pedagoginja, specialna pedagoginja, tajnica/računovodkinja).

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov. Sestavljajo ga 3 predstavniki ustanovitelja (Helena Brulc, Tina Dović, Andrej Resman), 2 predstavnika zainteresirane javnosti (Breda Knafelc, Sonja Resman) in 2 predstavnika delavcev (Nina Žnidaršič, Sabina Dogenik).

 

Delovni čas posvetovalnice

ponedeljek: 7.00 – 17.00

torek: 7.00 – 17.00

sreda: 7.00 – 17. 00

četrtek: 7.00 – 17.00

petek: 7.00 – 15.00

 

Informacije javnega značaja

 

Seznam evidenc: – evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)

 

 

Kratka zgodovina posvetovalnice

Posvetovalnica je bila v Novem mestu ustanovljena leta 1977.  Najprej se je imenovala VZGOJNA POSVETOVALNICA v okviru VIO Novo mesto.

Leta 1996 se je z odlokom mestne občine preimenovala v samostojni javni zavod z imenom POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO. Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Novo mesto.