Delavnice za učence in dijake

Delavnice potekajo v razredu ali manjši skupini, njihov namen pa je krepitev komunikacijskih veščin, učenje pozitivnega vzpostavljanja odnosov med vrstniki, spoznavanje sebe, učenje prepoznavanja in izražanja čustev in gradnja spoštljivih medsebojnih odnosov.

Otroci se novih spretnosti in znanj učijo preko izkustvenega učenja – učence in dijake preko različnih metod (igre vlog, risanje, skupinska dinamika, kiparjenje…) spodbujamo k pridobivanju izkušenj,  razmišljanju in reflektiranju. Spoznanja pridobljena z izkušnjami so globlja in bolj ponotranjena.

Delavnice so namenjene osnovnošolcem in srednješolcem in se vsebinsko in časovno prilagodijo glede na potrebe skupine.

Za vas smo pripravili pet osnovnih sklopov delavnic za učence in dijake:

  • UČENJE UČENJA
  • SOCIALNE VEŠČINE
  • SAMOPODOBA
  • GESTALT PEDAGOGIKA
  • NADARJENI