Financiranje in sofinanciranje PUS

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto našo dejavnost sofinancira še trinajst občin: Črnomelj,  Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. Največ smo delovali znotraj občine Novo mesto, v skladu s finančnim deležem posameznih občin pa tudi z omenjenimi občinami.  Posledično strokovno obravnavamo samo uporabnike, svetovance iz omenjenih občin.