Play Attention

Play Attention je vodilna tehnologija pri učni, kognitivni in vedenjski pomoči pri osebah z ADHD (motnjo pozornosti, koncentracije, impulzivnosti in nemirnosti), saj izboljšuje pozornost, koncentracijo, pomnjenje, omogoča hitrejše opravljanje nalog, izboljšuje spretnost organiziranja, pomaga pri razvijanju socialnih veščin… Aparat smo v letu 2016 s pomočjo donatorjev (Rotary in Lions klub ter Mestna občina Novo mesto) kupili in ga pridno uporabljamo pri svojem vsakdanjem delu.

Sredstva za nakup smo zbrali na Dobrodelnem bazarju